ROT-Avdrag

Passa på att utnyttja ROT-avdraget och dra av upp till 50 000 kr per person på din fastighet. Vi fakturerar arbetet exklusive ROT-avdraget och söker sedan avdraget direkt från skattemyndigheten.

Information om ROT-avdraget

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

  • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

eller

  • äger och som dina föräldrar bor i

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Läs mer om rot avdrag på skatteverket.se

40 års erfarenehet

Företaget startades 1977 och har sedan dess varit involverade i otaliga byggprojekt runtom Degerfors. Vi värnar om kvalitet och att du som kund är nöjd med vår insats. Kvalitet för oss handlar också om det som finns runtomkring ett byggprojekt, som etik, miljö och god arbetsmiljö.

Mer om oss